Lån trots skuldsanering – skuldsaneringslån?

Låna pengar trots skuldsanering – skuldsaneringslån – lån med skuldsanering?

Skuldsaneringslån? Vad är skuldsanering? Skuldsanering innebär att en svårt skuldsatt person under vissa förutsättningar kan bli helt befriad från betalningsskyldigheten, dvs befriad från att betala sina skulder. Viktigt att poängtera är att skuldsanering inte innebär att man får ett skuldsaneringslån.

Hur ansöker man om skuldsanering? Vem kan få skuldsanering beviljad? För att beviljas skuldsanering så måste man skuldsatt och ha haft problem med ekonomin under längre period enligt skuldsaneringslagen.  Den som beviljas skuldsanering har oftast inga möjligheter att betala av sina skulder.

skuldsaneringslån

Skuldsaneringslagens krav för att du ska kunna få skuldsanering är:

 • Du är så djupt skuldsatt att det inte finns någon möjlighet att betala dina skulder på många år (så kallad kvalificerad insolvens)
 • Det är skäligt med hänsyn till dina ekonomiska och personliga förhållanden.
 • Du är folkbokförd i Sverige
 • Du får inte ha näringsförbud och om du är näringsidkare måste majoriteten av din inkomst komma från annat håll.

Vem bedömer ifall man kan få skuldsanering?

Kronofogden gör en prognos över dina möjligheter att betala dina skulder i framtiden som ligger grund för en eventuell utredning om skuldsanering.

Omständigheter som vägs in är bla:

 • totala skulder
 • nuvarande och framtida inkomster
 • ålder
 • arbetsförmåga
 • utbildning
 • eventuell sjukdom
 • arbetslöshet

Hur stora skulder måste man ha?

I skuldsaneringslagen anges det inte hur stora skulderna ska vara för att man ska beviljas skuldsanering, utan bedömning av skuldernas storlek görs från fall till fall.

Majoriteten av skulderna ska vara minst tre –fyra år gamla. I bedömningen så tar man hänsyn till hur skulderna har uppkommit, till exempel genom lån till bostad, genom konsumtion, skatteskulder eller skadestånd.

Uppfyller du kraven för skuldsanering så beslutar Kronofogden att inleda en sanering av dina skulder.

Kronfogden upprättar ett förslag innehållande avbetalningsplan och normalt löper betalningsplanen under fem år. Betalningsplanen ska ta hänsyn till din betalningsförmåga och normalt så får man behålla ett så kallat förbehållsbelopp. Behållsbeloppet är ett schablonbelopp som fastställts i lag och schablonbeloppet motsvarar ersättning från socialbidragsnivån.

Förbehållsbeloppet utgör taket som man får behålla – alla inkomster som överstiger förbehållsbeloppet går till att betala av skulderna. Förslaget till avbetalningsplan måste godkännas av dig och skickas sedan ut till dina fordringsägare. Ifall någon av fordringsägarna säger nej till avbetalningsplanen kan Kronofogden trots detta ta beslut om att inleda skuldsanering. Fordringsägarna kan dock överklaga Kronofogdens beslut om skuldsanering till tingsrätten.

När beslutet om skuldsanering har tagits så får man leva på existensminimum i fem (5) år och betala av på skulderna enligt betalningsplanen till dina fordringsägare. Den del av skulderna som inte ska betalas enligt planen blir man befriad från när skuldsaneringsperioden har gått ut.

Följer man inte betalningsplanen kan fordringsägarna begära en omprövning av beslutet och man kan då åter bli fullt betalningsskyldig till fordringsägarna.

Låneföretag som beviljar lån trots skuldsanering: