Låna pengar med obetalda skulder hos Kronofogden

Låna pengar med obetald skuld hos KronofogdenLåna pengar med obetald skuld hos Kronofogden

Kan man låna pengar med obetalda skulder hos Kronofogden? Ja, det går att låna pengar med obetalda skulder hos Kronofogden under vissa förutsättningar. Ett av de grundläggande kraven är att man har någon form av säkerhet för lånet. Det kan röra sig om en säkerhet i form av en tillgång, borgen eller medlåntagare.

Låna pengar med skulder hos Kronofogden utan säkerhet

Kreditgivare med lån trots skuld hos Kronofogden finns i princip inte. Ifall du tänker på att låna pengar med en skuld hos Kronofogden så ska man komma ihåg att det inte är lätt. Vidare är det omöjligt att säga ifall man får låna pengar eller inte. Därutöver är det möjligt att låna pengar med obetalda skulder hos Kronofogden då varje enskild lånegivare gör denna bedömning vid sin kreditprövning.

Låna pengar med obetalda skulder hos Kronofogden

Generellt kan sägas att man inte ska räkna med att få låna pengar ifall man har obetalda skulder hos Kronfogden. Dock är det möjligt ifall man lyckas ställa någon säkerhet för lånet i form av tex medlåntagare som går i borgen för lånet.

Däremot så är det möjligt att låna pengar med betalningsanmärkningar. Har man betalningsanmärkningar så är det inte kört. Det finns många möjligheter att låna pengar trots betalningsanmärkningar. Däremot blir det genast mycket svårare ifall man har betalningsanmärkningar samt en obetald skuld hos Kronofogden.

De vanliga bankerna kommer aldrig att låna ut pengar till någon som har en obetald skuld hos Kronofogden. Bankerna är väldigt strikta vid sin utlåning när de gäller skulder till kronis. Detsamma gäller ifall man endast har betalningsanmärkningar. Ingen av de stora affärsbankerna erbjuder lån till någon som har betalningsanmärkningar och än mindre ett skuldkonto hos Kronofogden.

och det är enbart ett fåtal av de övriga långivarna som har som policy att, med vissa förbehåll, erbjuda lån till privatpersoner som har ett bagage i form av en skuld hos Kronofogden. I regel får du ställa in dig på att vända dig till mindre aktörer alternativt långivare som marknadsför sig specifikt till personer med en trasslig ekonomisk historik.

Alla banker och kreditgivare är skyldiga att göra en individuell bedömning av lånetagaren och kreditgivningen måste ske enligt god kreditgivningssed, vilket framgår av konsumentkreditlagen.